Toimitusehdot

1. Johdanto

Näitä käyttöehtoja sovelletaan tähän verkkosivustoon sekä tuotteisiimme ja palveluihimme liittyviin liiketoimiin. Sinua saattavat sitoa lisäsopimukset, jotka liittyvät suhteeseesi meihin tai meiltä saamiisi tuotteisiin tai palveluihin. Jos lisäsopimusten määräykset ovat ristiriidassa näiden ehtojen määräysten kanssa, näiden lisäsopimusten määräykset ovat määrääviä ja ensisijaisia.

2. Sitova
Rekisteröitymällä tälle verkkosivustolle, pääsemällä tälle verkkosivustolle tai käyttämällä sitä muulla tavoin sitoudut noudattamaan näitä jäljempänä esitettyjä ehtoja. Pelkkä tämän verkkosivuston käyttö merkitsee näiden ehtojen tuntemista ja hyväksymistä. Joissakin erityistapauksissa voimme myös pyytää sinua nimenomaisesti hyväksymään ne.

3. Sähköinen viestintä
Käyttämällä tätä verkkosivustoa tai kommunikoimalla kanssamme sähköisesti hyväksyt ja tunnustat, että voimme kommunikoida kanssasi sähköisesti verkkosivustollamme tai lähettämällä sinulle sähköpostia, ja hyväksyt, että kaikki sopimukset, ilmoitukset, tiedonannot ja muut sinulle sähköisesti toimittamamme tiedonannot täyttävät kaikki lakisääteiset vaatimukset, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, vaatimukseen, jonka mukaan tällaisten tiedonantojen on oltava kirjallisia.


4. Henkinen omaisuus

Me tai lisenssinantajamme omistamme ja hallitsemme kaikkia tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia, jotka koskevat verkkosivustoa sekä verkkosivustolla näkyviä tai siellä saatavilla olevia tietoja, informaatiota ja muita resursseja.


4.1 Kaikki oikeudet pidätetään

Ellei erityinen sisältö toisin määrää, sinulle ei myönnetä lisenssiä tai muita oikeuksia tekijänoikeuksista, tavaramerkistä, patentista tai muista immateriaalioikeuksista. Tämä tarkoittaa, että et saa käyttää, kopioida, jäljentää, esittää, näyttää, jakaa, upottaa mihinkään sähköiseen välineeseen, muuttaa, kääntää, purkaa, siirtää, ladata, lähettää, rahaksi muuttaa, myydä, markkinoida tai kaupallistaa mitään tämän verkkosivuston resursseja missään muodossa ilman meidän etukäteen antamaa kirjallista lupaa, paitsi ja vain siltä osin kuin pakottavan lainsäädännön säännöksissä on toisin säädetty (kuten lainausoikeus).


5. Kolmannen osapuolen omaisuus

Verkkosivustomme voi sisältää hyperlinkkejä tai muita viittauksia muiden osapuolten verkkosivustoihin. Emme valvo emmekä tarkista tai tarkastele sellaisten muiden osapuolten verkkosivustojen sisältöä, joihin tältä verkkosivustolta on linkki. Muiden verkkosivustojen tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin sovelletaan kyseisten kolmansien osapuolten soveltuvia käyttöehtoja. Me emme välttämättä jaa tai tue näillä verkkosivustoilla esitettyjä mielipiteitä tai materiaalia.


Emme ole vastuussa näiden sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä. Kannat kaikki riskit, jotka liittyvät näiden verkkosivustojen ja niihin liittyvien kolmansien osapuolten palvelujen käyttöön. Emme ota vastuuta mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että luovutat henkilötietojasi kolmansille osapuolille.


6. Vastuullinen käyttö

Vierailemalla verkkosivustollamme sitoudut käyttämään sitä vain näiden ehtojen, mahdollisten kanssamme tehtyjen lisäsopimusten, sovellettavien lakien, asetusten ja yleisesti hyväksyttyjen verkkokäytäntöjen ja alan ohjeiden mukaisiin tarkoituksiin ja sallimalla tavalla. Et saa käyttää verkkosivustoamme tai palveluitamme sellaisen aineiston käyttämiseen, julkaisemiseen tai levittämiseen, joka koostuu (tai on linkitetty) haitallisesta tietokoneohjelmistosta, et saa käyttää verkkosivustoltamme kerättyjä tietoja suoramarkkinointitoimintaan etkä saa suorittaa järjestelmällisiä tai automaattisia tiedonkeruutoimia verkkosivustollamme tai siihen liittyen.


On ehdottomasti kiellettyä ryhtyä mihinkään toimintaan, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa verkkosivustolle tai joka häiritsee verkkosivuston suorituskykyä, saatavuutta tai saavutettavuutta.


7. Palautus- ja palautusehdot

7.1 Peruuttamisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa ilmoittamatta mitään syytä.

Peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jona  saat tavarat fyysisesti haltuusi tai jona muu kolmas osapuoli kuin rahdinkuljettaja, jonka te olette ilmoittanut, saa tavarat fyysisesti haltuunsa.


Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus yksiselitteisellä ilmoituksella (esimerkiksi postitse, faksilla tai sähköpostitse lähetetyllä kirjeellä). Yhteystietomme löytyvät jäljempänä. Voit käyttää oheista peruuttamislomakkeen mallia, mutta se ei ole pakollinen.


Voit myös täyttää ja lähettää sähköisesti peruuttamislomakkeen mallin tai muun yksiselitteisen lausuman verkkosivuillamme.

Jos käytät tätä vaihtoehtoa, ilmoitamme sinulle viipymättä pysyvällä välineellä (esimerkiksi sähköpostitse) kuittauksen peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta.


Peruutusajan noudattamiseksi riittää, että lähetät peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevan viestisi ennen peruuttamisajan päättymistä.


7.2 Vieroituksen vaikutukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, palautamme sinulle kaikki sinulta saamasi maksut, mukaan lukien toimituskustannukset (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka johtuvat siitä, että olet valinnut muun toimitustavan kuin edullisimman tarjoamamme vakiotoimitustavan), ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona saamme tiedon päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus. Korvaus suoritetaan käyttämällä samaa maksuvälinettä, jota käytit alkuperäisessä kaupassa, ellet ole nimenomaisesti sopinut toisin; sinulle ei missään tapauksessa aiheudu mitään kuluja tällaisesta korvauksesta.


Sinun on palautettava tavarat tai luovutettava ne meille tai henkilölle, jonka olemme valtuuttaneet vastaanottamaan tavarat, ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jona ilmoitat meille tämän sopimuksen peruuttamisesta. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetät tavarat takaisin ennen 14 päivän määräajan päättymistä.

Voimme pidättäytyä korvauksen maksamisesta, kunnes olemme saaneet tavarat takaisin tai kunnes olet toimittanut todisteet tavaroiden palauttamisesta, riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi.


Me vastaamme tavaroiden palauttamisesta / noutamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Olet vastuussa ainoastaan tavaran arvon alenemisesta, jos sellainen johtuu muusta kuin tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi tarpeellisesta käsittelystä.

Huomaathan, että peruuttamisoikeuteen on joitakin lakisääteisiä poikkeuksia, ja siksi joitakin tuotteita ei voi palauttaa tai vaihtaa.  Ilmoitamme sinulle, jos tämä pätee sinun tapauksessasi.


8. Ideoiden esittäminen

Älä lähetä meille ideoita, keksintöjä, teoksia tai muita tietoja, joita voidaan pitää omana henkisenä omaisuutenasi ja joita haluat esitellä meille, ellet ole ensin allekirjoittanut henkistä omaisuutta koskevaa sopimusta tai salassapitosopimusta. Jos luovutat sen meille ilman tällaista kirjallista sopimusta, myönnät meille maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, ei-yksinomaisen ja tekijänpalkkioista vapaan lisenssin käyttää, jäljentää, tallentaa, mukauttaa, julkaista, kääntää ja levittää sisältöäsi missä tahansa nykyisessä tai tulevassa mediassa.


9. Käytön lopettaminen

Voimme oman harkintamme mukaan milloin tahansa muuttaa tai lopettaa verkkosivuston tai minkä tahansa sen palvelun käytön väliaikaisesti tai pysyvästi. Suostut siihen, että emme ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle mistään tällaisesta verkkosivuston tai verkkosivustolla jakamasi sisällön käytön tai käyttämisen muuttamisesta, keskeyttämisestä tai lopettamisesta. Sinulla ei ole oikeutta korvaukseen tai muuhun maksuun, vaikka tietyt ominaisuudet, asetukset ja/tai sisältö, johon olet osallistunut tai johon olet luottanut, menetettäisiin pysyvästi. Et saa kiertää tai ohittaa tai yrittää kiertää tai ohittaa verkkosivustomme pääsyrajoitustoimenpiteitä.


10. Takuut ja vastuu

Mikään tässä luvussa ei rajoita tai poissulje mitään lakisääteistä takuuta, jonka rajoittaminen tai poissulkeminen olisi lainvastaista. Tämä verkkosivusto ja sen kaikki sisältö tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavilla”, ja se saattaa sisältää epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Kieltäydymme nimenomaisesti kaikista minkäänlaisista, nimenomaisista tai epäsuorista takuista, jotka koskevat sisällön saatavuutta, tarkkuutta tai täydellisyyttä. Emme anna mitään takuuta siitä, että:


* tämä verkkosivusto tai tuotteemme tai palvelumme vastaavat tarpeitasi;

* tämä verkkosivusto on käytettävissä keskeytyksettä, ajallaan, turvallisesti tai virheettömästi;

* minkä tahansa tämän verkkosivuston kautta ostamasi tai hankkimasi tuotteen tai palvelun laatu vastaa odotuksiasi.


Mikään tällä verkkosivustolla ei muodosta eikä ole tarkoitettu minkäänlaiseksi oikeudelliseksi, taloudelliseksi tai lääketieteelliseksi neuvonnaksi. Jos tarvitset neuvoja, ota yhteyttä asianmukaiseen ammattilaiseen.

Tämän osion seuraavia määräyksiä sovelletaan sovellettavan lain sallimissa rajoissa, eivätkä ne rajoita tai sulje pois vastuutamme sellaisten asioiden osalta, joiden rajoittaminen tai poissulkeminen olisi lainvastaista tai laitonta. Emme missään tapauksessa ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista (mukaan lukien voiton tai tulojen menetyksestä, tietojen, ohjelmistojen tai tietokantojen menetyksestä tai turmeltumisesta, omaisuuden tai tietojen menetyksestä tai vahingoittumisesta), joita sinulle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuu verkkosivustomme käyttämisestä tai käyttämisestä.


Jollei lisäsopimuksessa nimenomaisesti toisin määrätä, enimmäisvastuumme sinua kohtaan kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat verkkosivustosta tai verkkosivuston kautta markkinoitavista tai myytävistä tuotteista ja palveluista tai liittyvät niihin, riippumatta siitä, minkälainen oikeustoimi aiheuttaa vastuun (sopimus, kohtuullisuus, huolimattomuus, tahallinen toiminta, vahingonkorvaus tai muu), rajoittuu kokonaishintaan, jonka olet maksanut meille ostaaksesi kyseisiä tuotteita tai palveluita tai käyttääksesi verkkosivustoa. Tällaista rajoitusta sovelletaan yhteenlaskettuna kaikkiin kaikenlaisiin ja kaikenlaisiin vaatimuksiisi, kanteisi ja kanneperusteisiisi.


11. Yksityisyys

Jotta voisit käyttää verkkosivustoamme ja/tai palveluitamme, sinua saatetaan pyytää antamaan tiettyjä tietoja itsestäsi osana rekisteröintiprosessia. Sitoudut siihen, että kaikki antamasi tiedot ovat aina tarkkoja, oikeita ja ajantasaisia.

Suhtaudumme henkilötietoihisi vakavasti ja olemme sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi. Emme käytä sähköpostiosoitettasi ei-toivottuun postiin. Lähetämme sinulle sähköpostiviestejä ainoastaan sovittujen tuotteiden tai palveluiden tarjoamisen yhteydessä.

Olemme laatineet toimintaperiaatteet, joiden avulla voimme käsitellä mahdollisia tietosuojaan liittyviä huolenaiheita. Lisätietoja on tietosuojaselosteessa ja evästekäytännössä.


12. Vientirajoitukset / Lainsäädännön noudattaminen

Verkkosivuston käyttäminen alueilta tai maista, joissa sisältö tai verkkosivustolla myytävien tuotteiden tai palveluiden ostaminen on laitonta, on kielletty. Tätä verkkosivustoa ei saa käyttää Suomen vientilakien ja -määräysten vastaisesti.


13. Luovutus

Et saa luovuttaa, siirtää tai siirtää näiden ehtojen mukaisia oikeuksiasi ja/tai velvollisuuksiasi kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle ilman etukäteen saatua kirjallista suostumustamme. Kaikki tämän kohdan vastaiset väitetyt luovutukset ovat mitättömiä.


14. Näiden ehtojen rikkominen

Rajoittamatta näiden ehtojen mukaisia muita oikeuksiamme, jos rikot näitä ehtoja jollakin tavalla, voimme ryhtyä asianmukaisiksi katsomiimme toimenpiteisiin rikkomuksen käsittelemiseksi, mukaan lukien keskeyttää tilapäisesti tai pysyvästi pääsysi verkkosivustolle, ottaa yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi pyytääkseen sitä estämään pääsysi verkkosivustolle ja/tai ryhtyä oikeustoimiin sinua vastaan.


15. Ylivoimainen este

Lukuun ottamatta tämän sopimuksen mukaisia rahanmaksuvelvoitteita, kummankaan osapuolen viivästystä, laiminlyöntiä tai laiminlyöntiä täyttää tai noudattaa mitään tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ei katsota näiden ehtojen rikkomiseksi, jos ja niin kauan kuin viivästys, laiminlyönti tai laiminlyönti johtuu jostain syystä, joka ei ole kyseisen osapuolen kohtuullisessa määrin hallittavissa.


16. Vahingonkorvaus

Sitoudut vapauttamaan, puolustamaan ja pitämään meidät vahingoittumattomina kaikista vaatimuksista, vastuista, vahingoista, menetyksistä ja kuluista, jotka liittyvät näiden ehtojen ja sovellettavien lakien rikkomiseen, mukaan lukien immateriaalioikeudet ja yksityisyyden suoja. Sinun on viipymättä korvattava meille vahingot, menetykset, kustannukset ja kulut, jotka liittyvät tai johtuvat tällaisista vaatimuksista.


17. Luopuminen

Näiden ehtojen ja sopimusten määräysten täytäntöönpanon laiminlyöntiä tai irtisanomismahdollisuuden käyttämättä jättämistä ei tulkita tällaisista määräyksistä luopumiseksi, eikä se vaikuta näiden ehtojen tai sopimuksen tai sen osan pätevyyteen tai oikeuteen panna myöhemmin täytäntöön kaikki määräykset.


18. Kieli

Näitä ehtoja tulkitaan ja tulkitaan yksinomaan suomeksi. Kaikki ilmoitukset ja kirjeenvaihto kirjoitetaan yksinomaan tällä kielellä.


19. Koko sopimus

Nämä käyttöehdot yhdessä tietosuojaselosteemme ja evästekäytäntömme kanssa muodostavat koko sopimuksen sinun ja Marjaana Särösalo Tmi:n välillä tämän verkkosivuston käytöstäsi.


20. Näiden ehtojen päivittäminen

Voimme päivittää näitä käyttöehtoja aika ajoin. Velvollisuutesi on tarkistaa nämä käyttöehdot määräajoin muutosten tai päivitysten varalta. Näiden ehtojen alussa ilmoitettu päivämäärä on viimeisin tarkistuspäivämäärä. Näihin Ehtoihin ja edellytyksiin tehdyt muutokset tulevat voimaan, kun muutokset on julkaistu tällä verkkosivustolla. Jos jatkat tämän verkkosivuston käyttöä muutosten tai päivitysten julkaisemisen jälkeen, katsotaan, että hyväksyt näiden ehtojen noudattamisen ja niiden noudattamisen.


21. Lainvalinta ja toimivalta

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikkiin näihin ehtoihin liittyviin riitoihin sovelletaan Suomen tuomioistuinten tuomiovaltaa. Jos tuomioistuin tai muu viranomainen katsoo näiden ehtojen jonkin osan tai määräyksen olevan pätemätön ja/tai täytäntöönpanokelvoton sovellettavan lain mukaan, kyseistä osaa tai määräystä muutetaan, poistetaan ja/tai pannaan täytäntöön siinä laajuudessa kuin se on sallittua, jotta näiden ehtojen tarkoitus toteutuu. Muut määräykset eivät vaikuta niihin.


22. Yhteystiedot

Tämän verkkosivuston omistaa ja sitä ylläpitää Marjaana Särösalo Tmi.

Voit ottaa meihin yhteyttä näihin käyttöehtoihin liittyen yhteydenottosivumme kautta.


23. Lataa

Voit ladata käyttöehtomme myös PDF-tiedostona.